Tlmočenia

 • obchodné rokovania, porady
 • semináre, prezentácie
 • veľtrhy, obchodné cesty
 • školenia, učenie
 • výberové konania
 • simultánne tlmočenie

Preklady

 • návody
 • obchodná korešpondencia
 • katalógy
 • prezentácie, www stránky
 • brožúry
 • preklady audio a video kaziet

Výučba

 • francúzsky a talianský jazyk
 • firemní a individuálni zákazníci
 • všeobecný a odborný jazyk
 • individuálny študijný plán
 • pravidelné testovanie počas kurzu

Klienti

Školenie operátorov Peugeot  Klient Enel Klient VÚZ  Klient Anact  Klient Slovenské elektrárne  Klient Markíza Klient STV

30 rokov skúseností

 • 10. kongres FEAMC
 • Školenia operátorov Peugeot
 • Zavádzanie IS SAP, ENEL
 • Semináre - Colné riaditeľstvo

Svedectvá klientov

"Tlmočenie bolo jasné a uspokojivé, dokonca aj v technických výrazoch."

ENEL SpA

Ovládam jazyky

 • fracúzština
 • taliančina
 • angličtina
 • slovenčina
©2011 tlmocenie-preklady.eu